Dr. LEPERCQUE Sabine

NKO- en Revalidatiearts


- Algemene NKO-ziekten en -chirurgie

- Rhinologie (subspec. neus- en sinusproblemen/-chirurgie)

- Ronchopathie en OSAS (snurken en slaapapneu)

- Revalidatie (gehoor, spraak-en taalontwikkeling, leerstoornissen)


>> Partieel Geconventioneerd Arts <<

Voor een afspraak bij Dr. Lepercque kan u terecht:

·         AZ Jan Palfijn te Gent (via de centrale balie - 09 / 224 71 11) 

·         Privé praktijk te Merelbeke (via deze website - zie knop "maak een afspraak" ; of telefonisch 09 / 232 26 22)


Betaling mogelijk met Bancontact of Mobiele App


Dr. Lepercque behaalde haar diploma in de genees-, heel- en verloskunde in 1987, waarna ze zich specialiseerde als neus-, keel- en oorarts in UZ Gent. Daarnaast specialiseerde ze zich verder als revalidatiearts voor spraak-, taal- en leerstoornissen bij kinderen, alsook voor aangeboren en verworven ernstige gehoorstoornissen (in CAR St Lievenspoort Gent).


Na fundamenteel onderzoek op dienst Histologie UZ Gent en werkzaamheid in Middelheim ziekenhuizen te Antwerpen, bouwde ze een 25 jaren lange stabiele ervaring op in AZ St Lucas Gent. Sinds 1993 heeft ze een privépraktijk in Merelbeke. Vanaf 1 april 2020 versterkt dr. Sabine Lepercque de dienst Neus-, Keel- en Oorziekten in het AZ Jan Palfijn.

 

Dr. Lepercque heeft een bijzondere specialisatie binnen deze domeinen:

·         Behandeling van neus- & sinuspathologie en chirurgie (FESS, septoplastie,conchotomie, functionele septorhinoplastie,… );

·         Behandeling en chirurgie bij slaapapneu en snurkpathologie;

·         Intake en opvolging bij kinderen met spraak- en taalachterstand, leerstoornissen, kinderen en volwassenen met ernstige gehoorstoornissen en tinnitus.